Talentontwikkeling

Brabant heeft een innovatieve economie. Daar zijn we trots op! Heel graag willen we onze sterke internationale positie verder verstevigen. Daarom investeren we in technische en sociale innovaties. Die dragen bij aan de maatschappelijke opgaven die we zien. Bovendien versterken we zo de krachtige sectoren in onze provincie én werken we de negatieve effecten van de coronacrisis zo snel mogelijk weg. 

De focus van de provincie ligt daarbij op een beroepsbevolking die is toegerust en gekoppeld is aan de opgaven waar Brabant voor staat. We zetten in op het ontwikkelen, benutten, behouden en aantrekken van talent. Dit versterkt de concurrentiekracht en het groeivermogen van het MKB, dat voor Brabant zo belangrijk is.


Cookie-instellingen